Fer el TFG a Bèlgica amb una Beca Erasmus i millorar l’idioma

JUDIT ALHAMA Grau en Biologia

La Judit va anar a Bèlgica amb una Beca Erasmus per fer els seu Treball de Final de Grau. Els idiomes i conèixer gent nova era la seva principal motivació però també esperava que li servís per saber si realment estava encarant bé el seu futur i per ser més independent.