Política de Privacitat

Aquest web no recull dades personals, només les publica.

Per conèixer el tractament de dades de caràcter personal que fa l’Ajuntament de Girona i els drets que assisteixen les persones interessades podeu consultar: www2.girona.cat/ca/dadespersonals